HEADSHOT

Specifický typ portrétu, detail hlavy, důraz je kladen na výraz...

Na viděnou na "place".